Bästa praxis: Skydd av databasen

Du ökar säkerhetsnivån i AXM Lite ytterligare om du skyddar åtkomst till SQL-databasen.

  1. Skapa ett separat Windows-användarkonto för låssystemets administratör.
  2. Använd starka lösenord till alla Windows-användarkonton.
  3. Kryptera hårddisken där databasen ligger.

Kryptera hårddisk med BitLocker/BitLocker to go

Från Windows 7 ingår ett hårddiskkrypteringsprogram i versionerna Professional och Enterprise (BitLocker).

Med BitLocker kan du kryptera hårddiskar och på så sätt skydda dem mot obehörig åtkomst.

För bekväm användning av BitLocker bör Trusted Platform Module (TPM) 1.2 eller högre finnas på kretskortet. Med den här modulen säkerställer BitLocker systemintegriteten.

Du har flera möjligheter att låsa upp den krypterade hårddisken senare:

Tillgängligheten till de olika metoderna kan skilja sig åt mellan system.