Kortkommandon

Knappkombination

Reaktion

Fliken

Hoppar till nästa inmatningsfält.

Skift+tabb

Hoppar till föregående inmatningsfält.

Ctrl+tabb

Hoppar till nästa flik.

Ctrl+skift+tabb

Hoppar till föregående flik.

Ctrl+Z

Ångrar den senaste åtgärden (t.ex. om du av misstag raderar text i ett inmatningsfält)