Höja säkerheten hos lösenord

Lösenord är en viktig del av säkerhetskonceptet. Du kan höja säkerheten med olika inställningar.

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönstret med inställningarna till AXM Lite öppnas.
 6. Växla till lösenordsfliken.
 7. Markera de önskade kryssrutorna.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönstret med inställningarna till AXM Lite stängs.
 1. Nya krav på lösenord är aktiva.