Exportera behörighetsgrupper som lista

Alla behörighetsgrupper i låssystemet kan exporteras i pdf-format.

I pdf-filen visas exakt samma behörighetsgrupper i exakt samma ordningsföljd som i AXM Lite .

Det innebär att du kan sortera och filtrera vyn före export. Därmed sorterar och filtrerar du även den exporterade listan.

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. AXM-fältet stängs.
  4. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  5. Klicka på knappen Exportera .
  6. Explorer-fönstret öppnas.
  7. Explorer-fönstret stänger.
  1. Visade behörighetsgrupper exporteras som pdf-fil (DIN A4).