Ställa in arkiveringstid för logg

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönster med inställningar i AXM Lite öppnas.
 6. Växla till fliken Allmänt.
 7. Om du inte alls vill logga några ändringar i databasen: Avmarkera kryssrutan Protokoll.
 8. Ange önskad arkiveringstid (max. 670 dagar).
 9. Klicka på knappen OK.
 10. Fönster med inställningar i AXM Lite stängs.
 1. Loggen begränsas till den angivna varaktigheten.