Synkronisering av databas och verklighet

Allt som du ändrar i AXM Lite sparas första bara i databasen. Det föreligger inge automatisk förbindelse mellan databasen och låsen respektive identifikationsmedierna.

Först i samband med synkroniseringen (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet) får ändringarna effekt. I matrisen visar symbolen att något har ändrats sedan den senaste synkroniseringen och att ett lås resp. ett identifikationsmedium måste synkroniseras.

Under synkroniseringen överförs data i båda riktningar:

OBS

Ändringar i låssystemet får effekt först efter synkronisering

Om du bearbetar låssystemet med AXM Lite sparas ändringarna först bara i databasen.

Ändringar i de faktiska komponenterna sker först efter en synkronisering.

  1. Kontrollera regelbundet i matrisen om komponenterna behöver synkroniseras (se AXM-programmets uppbyggnad).
  2. Särskilt i kritiska situationer (t.ex. om ett identifikationsmedium går förlorat) bör du omedelbart genomföra en synkronisering (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet).