Visa serienummer och TID till ett identifikationsmedium

Dina identifikationsmedier har två nummer som är viktiga:

Serienumret är ett unikt nummer för varje identifikationsmedium medan TID bara är unikt i ditt låssystem.

Om du exempelvis behöver TID-numret i supportsyften kan du visa TID hos synkroniserade identifikationsmedier via synkroniseringsfönstret.

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 3. Identifikationsmediet synkroniserat.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Klicka på det identifikationsmedium som du vill visa serienummer och/eller TID för.
 3. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 4. Serienumret visas.
 5. Klicka på knappen Synkronisera.
 6. Fönstret växlar till synkronisering.
 7. Öppna fältet Programmerade poster .
 1. TID-nummer visas i tabellen. Om du använder identifikationsmediet i flera låssystem visas vilket TID som används i respektive låssystem.