Uppdatera AXM

Med den senaste versionen AXM Lite får du allra bästa mjukvaru- och hårdvarustöd. Vid varje start kontrollerar AXM Lite därför om det finns några nya uppdateringar och frågar sedan om du vill installera dem. Säkerhetskopiera databasen innan du uppdaterar (se Skapa en säkerhetskopia).

Om du istället vill visa den version av AXM Lite som för närvarande är installerad läser du Visa versionsnummer och licensnyckel för AXM.

Du kan naturligtvis även kontrollera manuellt om det finns någon uppdatering och installera den.

  1. AXM Lite öppet.
  2. Databas säkerhetskopierad.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INFO & HJÄLP klickar du på posten Kontrollera om det finns uppdateringar.
  1. Om det finns en uppdatering visas den och du kan välja att installera den. Om AXM Lite är uppdaterat ser du detta fönster: