Återställning

 1. AXM Lite öppet.
 2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 3. Lås finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta låset.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Lås defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt lås öppnas.
 5. Välj alternativet Återställning/uppstädning av avslutningen .
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. En anmodan om att bekräfta återställningen öppnas.
 8. Klicka på knappen Ja.
 9. Anmodan om att bekräfta återställningen stängs.
 10. Låset återställs.
 1. Låset är återställt.