Korrigering (endast återställa i databas/mjukvaruåterställning

 1. AXM Lite öppet.
 2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta låset.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Lås defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt lås öppnas.
 5. Välj alternativet Återställning/uppstädning av avslutningen .
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. En anmodan om att bekräfta återställningen öppnas.
 8. Klicka på knappen Ingen.
 9. Anmodan om att bekräfta återställningen stängs.
 10. En anmodan om att bekräfta korrigeringen öppnas.
 11. Klicka på knappen Ja.
 1. Låset återställs i databasen oberoende av det faktiska låset.