Byta ut och ta bort

 1. AXM Lite öppet.
 2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 3. Lämpligt ersättningslås finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta låset.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Lås defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt lås öppnas.
 5. Välj alternativet Byt ut lås .
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. En anmodan om att bekräfta återställningen öppnas.
 8. Klicka på knappen Ingen.
 9. Anmodan om att bekräfta återställningen stängs.
 10. Fönstret för att skapa ett ersättningslås öppnas.
 11. Ändra vid behov posten i fältet Kopiera namn.
 12. Klicka på knappen Ja.
 13. Fönstret för att skapa ett ersättningslås stängs.
 14. Ersättningslåset visas i bakgrunden i matrisen.
 15. Assistent förbereder synkronisering av ersättningslåset.
 16. Klicka på knappen Gå till.
 17. Ersättningslåset synkroniseras.
 18. Ersättningslåset är synkroniserat.
 19. Klicka på knappen Stäng.
 20. Assistent för behandling av ett defekt lås stängs.
 21. Markera det defekta originallåset.
 22. Klicka på knappen Ta bort.
 23. Det defekta låset tas bort från låsschemat.
 1. Ersättningslåset visas i matrisen.