Ny synkronisering (iordningställande)

 1. AXM Lite öppet.
 2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 3. Lås finns.
 4. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta låset.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Lås defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt lås öppnas.
 5. Välj alternativet Reparationsförslutning .
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. Låset synkroniseras på nytt.
 1. Låset är synkroniserat på nytt.