Produktspecifika säkerhetsanvisningar

OBS

Ändringar i låssystemet får effekt först efter synkronisering

Om du bearbetar låssystemet med AXM Lite sparas ändringarna först bara i databasen.

Ändringar i de faktiska komponenterna sker först efter en synkronisering.

  1. Kontrollera regelbundet i matrisen om komponenterna behöver synkroniseras (se AXM-programmets uppbyggnad).
  2. Särskilt i kritiska situationer (t.ex. om ett identifikationsmedium går förlorat) bör du omedelbart genomföra en synkronisering (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet).

INFO

notice

Stäng inte öppna fönster med alt+F4

Öppna fönster i förgrunden spärrar det övriga AXM Lite för ytterligare inmatning. Om du inte stänger ett sådant fönster med befintliga knappar utan ”hårt” med alt+F4 stängs visserligen fönstret men det övriga AXM Lite förblir gråmarkerat. Du spärras därmed från AXM Lite.

  1. Stäng inte fönster i förgrunden med alt+F4.