Ta bort och byta ut

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
 3. Identifikationsmedium finns.
 4. Identifikationsmedium för utbyte finns.
 5. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Markera det defekta identifikationsmediet.
 3. I området Assistenter klickar du på knappen Transpondern är defekt / byt ut.
 4. Assistent för behandling av ett defekt identifikationsmedium öppnas.
 5. Välj alternativet Byt ut transpondern.
 6. Klicka på knappen Gå till.
 7. En anmodan om att bekräfta återställningen öppnas.
 8. Klicka på knappen Ingen.
 9. Anmodan om att bekräfta återställningen stängs.
 10. Information om att kontrollera defekten öppnas.
 11. Klicka på knappen Ja.
 12. Information om att kontrollera defekten stängs.
 13. Assistent förbereder programmering av utbytesmediet.
 14. Klicka på knappen Gå till.
 15. Utbytesidentifikationsmediet synkroniseras.
 1. Utbytesidentifikationsmediet är synkroniserat.