Hantera defekta lås

Defekta lås är irriterande. Det finns olika orsaker till att de inte fungerar:

I princip är alla åtgärder åtkomliga via assistentområdet på höger sida.

I AXM Lite finns assistenter som du kan använda vid reparation av defekta lås.

Följande översikt hjälper dig att välja rätt tillvägagångssätt (information om låssamband):

Låset behövs omedelbart.

Lämpligt för:

Iordningställa

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

Lås med odefinierad mjukvarustatus

 • Lås som är skadade på utsidan (t.ex. repor).
 • Lås som bör bytas ut av försiktighetsskäl (t.ex blivit blöta).

Totalförstörda lås (t.ex. knoppen har gått av) som behöver ersättas.

Situationsexempel:

Iordningställa

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

Sjukhussäng kört in i knopp, knopp deformerad

Sjukhussäng kört in i knopp, knopp har gått av

Process:

Iordningställa

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

Ny synkronisering (iordningställande)

 1. Återställa (= SID i databas åter ledigt)
 2. Ny synkronisering (= SID skrivs omedelbart till samma lås)

Låset fungerar som förut efter iordningställandet.

Återställa och byta ut

 1. Återställa (= SID i databas markerat som defekt och borttaget från det ursprungliga låset
 2. Synkronisera utbyteslås med nytt SID

På grund av återställning finns SID inte längre i låset. Låset kan därför inte längre användas. Det kan dock synkroniseras på nytt. Då skrivs ett nytt SID till låset.

Det tidigare låset finns kvar med sitt SID i databasen och markeras som defekt.

Byta ut och ta bort

 1. Synkronisera utbyteslås med nytt SID
 2. Ta bort defekt lås

Ett förstört lås kan av förklarliga skäl inte längre återställas. Det ersätts därför av ett nytt lås med nytt SID. Det defekta låsets SID kan i framtiden användas med ett annat lås.

Låset behövs inte omedelbart.

Lämpligt för:

Återställning

Korrigering (mjukvaruåterställning)

 • Lås som är skadade på utsidan (t.ex. repor).
 • Lås som bör bytas ut av försiktighetsskäl (t.ex blivit blöta).

Lås med odefinierad mjukvarustatus

Situationsexempel:

Återställning

Korrigering (mjukvaruåterställning)

Sjukhussäng kört in i knopp, knopp deformerad. Dörren måste repareras, därför inget omedelbart behov av en låscylinder.

Avbruten programmering

Process:

Återställning

Korrigering (mjukvaruåterställning)

Återställning

Genom återställning tar du bort låsets SID.

Du kan senare synkronisera ett annat lås med denna post som då får samma SID.

Korrigering (endast återställa i databas/mjukvaruåterställning

Mjukvaruåterställningen gäller endast databasen i AXM Lite. Det faktiska låset påverkas inte. Kort sagt återställer du låset i databasen utan att faktiskt återställa det fysiska låset.

Vid en mjukvaruåterställning i databasen separeras SID-numret från det SID som använts i låset.

Efter korrigering av en post kan du senare synkronisera ett valfritt lås med denna post som då får samma SID. Efter mjukvaruåterställningen saknar AXM Lite information om att detta SID redan har delats ut. Se därför till att återställa det lås som tidigare har använts med den här posten (se Återställa lås). Då tar du bort SID-numret från det gamla låset och förhindrar att samma SID används två gånger.

INFO

notice

AX-komponenter: SmartCD.MP eller SmartStick AX för första synkronisering

Under den första synkroniseringen av AX-komponenter överförs stora mängder data. Bärfrekvensen och därmed överföringshastigheten är avsevärt högre hos SmartCD.MP eller SmartStick AX.

 1. Använd om möjligt SmartCD.MP SmartStick AX särskilt vid den första synkroniseringen av AX-komponenter.