Hantera defekta identifikationsmedier

Identifikationsmedier kan bli defekta.

I princip är alla åtgärder åtkomliga via assistentområdet på höger sida.

Om identifikationsmediet har förkommit på grund av stöld eller förlust måste det spärras (se Varaktigt spärra och byta ut förlorat/stulet identifikationsmedium).

Följande översikt hjälper dig att välja rätt tillvägagångssätt. Det är bra om du vet hur identifikationsmedier och TID hänger ihop (se Identifikationsmedier, lås och låsschema).

Transponder/ersättningstransponder behövs omedelbart:

Lämpligt för:

Ny synkronisering (iordningställande)

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

Identifikationsmedier med odefinierad mjukvarustatus.

  • Identifikationsmedier som är skadade på utsidan (t.ex. repor).
  • Identifikationsmedier som bör bytas ut av försiktighetsskäl (t.ex blivit blöta).

Totalförstörda identifikationsmedier (t.ex. brandskada) som behöver ersättas.

Situationsexempel:

Ny synkronisering (iordningställande)

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

En medarbetare har tappat sin transponder i poolen.

Följd: Transpondern fungerar med riskerar att sluta fungera på grund av vattenpåverkan.

En medarbetare har tappat sin transponder i lägerelden.

Följd: Transpondern har smält och är totalförstörd.

Process:

Ny synkronisering (iordningställande)

Återställa och byta ut

Ta bort och byta ut

Ny synkronisering (iordningställande)

  1. Återställa (= TID i databas åter ledigt)
  2. Ny synkronisering (= TID skrivs omedelbart till samma identifikationsmedium)

Identifikationsmediet fungerar som förut efter iordningställandet.

Återställa och byta ut

  1. Återställa (= TID i databas markerat som defekt och borttaget från det ursprungliga identifikationsmediet.
  2. Synkronisera utbytesmediet med nytt TID

Genom återställningen finns TID inte längre i identifikationsmediet. Identifikationsmediet kan därför inte längre användas. Det kan dock synkroniseras på nytt. Då skrivs ett nytt TID till identifikationsmediet.

Ta bort och byta ut

  1. Ta bort (= TID i databas åter ledigt)
  2. Synkronisera utbytesmediet med samma TID

Ett förstört identifikationsmedium kan av förklarliga skäl inte återställas eftersom det inte går att kommunicera med det. Därmed finns TID kvar på identifikationsmediet. Om identifikationsmediet är defekt spelar det ingen roll eftersom detta TID inte kan skickas någonstans. TID används alltså för utbytesmediet.

Det blir problematiskt om det förmodat defekta identifikationsmediet börjar fungera igen. Samma TID är då i omlopp dubbelt – en gång på det ursprungliga identifikationsmediet och en gång på utbytesmediet.

Låsen skulle då behandla de båda identifikationsmedierna på samma sätt, trots att de kan vara i två olika personers ägo. Detta utgör en säkerhetsrisk.

Försäkra dig därför om att det identifikationsmedium som du avser att ersätta verkligen är och förblir defekt.

Transponder/ersättningstransponder behövs inte:

Lämpligt för:

Ta ur drift och lämna i databasen

Ta ur drift och ta bort från databasen

Totalförstörda identifikationsmedier (t.ex. brandskada) som inte behöver ersättas (t.ex. medarbetaren slutar)

Totalförstörda identifikationsmedier (t.ex. brandskada) som inte behöver ersättas (t.ex. medarbetaren slutar)

Situationsexempel:

Ta ur drift och lämna i databasen

Ta ur drift och ta bort från databasen

Medarbetaren tappar transpondern i lägerelden under sin avskedsfest.

Följd: Transpondern har smält och är totalförstörd, medarbetaren är inte längre kvar.

Medarbetaren tappar transpondern i lägerelden under sin avskedsfest.

Följd: Transpondern har smält och är totalförstörd, medarbetaren är inte längre kvar.

Process:

Ta ur drift och lämna i databasen

Ta ur drift och ta bort från databasen

Ta ur drift och lämna i databasen

  1. Markera som tagen ur drift (= TID i databasen markerad som defekt)

Det förstörda identifikationsmediet behåller visserligen sin TID, men i databasen är detta TID blockerat. Genom att identifikationsmediet inte tas bort finns TID och dess markering som defekt kvar i databasen. Det går inte att skapa ny identifikationsmedier med detta TID:

Därmed kan samma TID inte användas två gånger.

Ta ur drift och ta bort från databasen

Ta bort (= TID i databas åter ledigt)

I princip gäller detsamma här som vid borttagning med utbyte. Det förstörda identifikationsmediet behåller sitt TID, medan detta TID åter kan användas för nya identifikationsmedier som skapas.

Om det borttagna identifikationsmediet börjar att fungera igen är alltså samma TID i omlopp två gånger även här.

Försäkra dig därför om att det identifikationsmedium som du avser att ersätta verkligen är och förblir defekt.