Logga passering med identifikationsmedium (beträdelselista)

Här aktiverar du beträdelselistan. I den loggar identifikationsmediet vilka lås som har aktiverats (se även Beträdelse- och passerlistor).

  1. AXM Lite öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  1. Klicka på det identifikationsmedium som du vill aktivera beträdelselistan för.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration av transpondern.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration av transpondern.
  5. Markera kryssrutan Förteckning över personer som kan komma in.
  6. Klicka på knappen Komplettera.
  7. Identifikationsmediets fönster stängs.
  1. Identifikationsmediet loggar vilka lås som har aktiverats i beträdelselistan.