Visa batteristatus för transponder

INFO

notice

Visad status motsvarar senaste synkronisering.

I AXM Lite visas här den status som är sparad i databasen.

  1. AXM Lite öppet.
  2. Transponder synkroniserad minst en gång.
  1. Klicka på den transponder som du vill visa status för.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  1. Batteristatus visas.