Återställa identifikationsmedium

Innan du kan återanvända transpondrar och andra komponenter för ett annat identifikationsmedium eller låssystem måste du återställa dem.

 1. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 2. AXM Lite öppet.
 3. Listan med identifikationsmedier eller matrisvyn öppen.
 1. Klicka på det identifikationsmedium som du vill återställa.
  Om identifikationsmediet inte finns i ditt låssystem: Klicka på valfritt identifikationsmedium och identifiera identifikationsmediet (se Identifiera okänt identifikationsmedium). Fortsätt sedan.
 2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 3. Klicka på knappen Synkronisera .
 4. Synkroniseringsfönstret öppnas.
 5. I listrutan Programmeringsenhet väljer du den programmeringsenhet som du vill återställa identifikationsmediet med.
 6. Klicka på knappen Återställ .
 7. Välj vilka av de befintliga dataposterna som du vill återställa.
 8. Ange lösenordet till det låssystem som den här dataposten tillhör.
 9. Kryssrutan vid den datapost som ska återställas markeras.
 10. Klicka på knappen OK.
 11. Följ eventuella ytterligare anvisningar.
 12. Identifikationsmediet återställs.
 1. Identifikationsmediet har återställts.