Ändra låstyp i efterhand

Ibland visar det sig först senare att en annan låstyp passar bättre för en användningsplats. Det kan exempelvis tänkas att en cylinder av bekvämlighetsskäl bör bytas ut om ett SmartHandle.

I AXM Lite har du möjlighet att välja en annan låstyp i efterhand. Därvid behålls alla behörigheter och kompatibla inställningar för låset.

Ursprunglig låstyp

Ny låstyp

Resultat

Inställning A

(t.ex. Öppningstid (sek.))

Inställbar

Inställbar

Övertas

Inställning B

(t.ex. CheckboxEnableSR Invertsignal)

Inställbar

Inte inställbar

Försvinner

Inställning C

Inte inställbar

Inställbar

Ställs in till standardvärde

Den här låstypen kan bara ändras för osynkroniserade lås.

 1. AXM Lite öppet.
 2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 3. Lås finns.
 4. Lås inte synkroniserat (återställ vid behov, se Återställa lås.
 1. Klicka på det lås som du vill ändra typen för.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. I listrutan Typ av lås väljer du den nya låstypen.
 4. Varning om konfigurationsändringen öppnas.
 5. Klicka på knappen OK.
 6. Varning om konfigurationsändringen stängs.
 7. Klicka på fliken Konfiguration.
 8. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 9. Kontrollera konfigurationen och ändra vid behov.
 10. Klicka på knappen Komplettera.
 11. Låsets fönster stängs.
 1. Låstypen har ändrats.