Global sökning

Global sökning i AXM Lite söker igenom alla poster och visar dem i en översikt.

Via knappen Globale Suche Ergebnisse: Zeige in der Matrix [offen] resp. Globale Suche Ergebnisse: Zeige in der Liste [offen] kommer du direkt till den sökta posten i matris- eller listvyn.

Vid sökning i AXM Lite visas de senaste sökbegreppen automatiskt i sökfältet som en listruta.