Assistenter

Du kan använda assistenterna i assistentområdet för att utföra bestämda uppgifter snabbt och säkert. Klicka på den assistent du vill använda. Assistenten ställer frågor och ger bakgrundsinformation. Utifrån dina svar hjälper assistenten dig att lösa problemet.

Om du behöver mer plats kan du dölja assistentmenyn med Assistenten wegklappen: >> [offen] och sedan visa den med Assistenten ausklappen: << [offen].