Användning av flikar

I AXM Lite är det möjligt att utföra flera uppgifter samtidigt tack vare innovativ flikstyrning. Du kan ha flera flikar öppna samtidigt.

Flikar som du använder ofta kan du öppna automatiskt vid start (se Nåla fast flikar).

Många flikar öppnas i förgrunden som fönster och måste först stängas innan du kan göra något annat. Det gäller bland annat följande flikar:

Du känner igen en sådan flik på att övriga delar i AXM Lite blir gråmarkerade när fliken är öppen.

INFO

notice

Stäng inte öppna fönster med alt+F4

Öppna fönster i förgrunden spärrar det övriga AXM Lite för ytterligare inmatning. Om du inte stänger ett sådant fönster med befintliga knappar utan ”hårt” med alt+F4 stängs visserligen fönstret men det övriga AXM Lite förblir gråmarkerat. Du spärras därmed från AXM Lite.

  1. Stäng inte fönster i förgrunden med alt+F4.