Ta bort flera lås via fliken

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Dörrar .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Dörrar öppnas.
 6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 7. Markera alla lås du vill ta bort (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 8. Klicka på knappen Ta bort .
 9. En anmodan om att bekräfta listan med lås som ska tas bort öppnas.
 10. Klicka på knappen Ja.
 11. Anmodan om att bekräfta listan med lås som ska tas bort stängs.
 1. Låsen är borttagna.