Använda seriellt gränssnitt

Smartreläer med ett seriellt gränssnitt kan skicka vidare data från identifikationsmedier till externa system. Följande system går att välja:

Ställ in det seriella gränssnittet så att det passar till önskat system. Information om kabeldragning finns i handboken till respektive Smartrelä.

  1. Fliken Konfiguration Öppen (se Ändra inställningar för Smartrelä).
  1. Öppna menyn Avancerad konfiguration .
  2. Om du inte vill skicka vidare obehöriga identifikationsmedier till det externa systemet: Markera kryssrutan Endast auktoriserade TID:er får skickas ut via det seriella gränssnittet..
  3. I listrutan Gränssnitt väljer du det externa systemet:Wiegand 33-bitars, Wiegand 26-bitars, Primion, Siemens, Kaba Benzing, Gantner Legic eller Isgus.
  4. Om du behöver en card load-signal för det externa systemet: Markera kryssrutan Gränssnitt: Tilläggssignal CLS.
  5. Klicka på knappen Komplettera.
  6. Smartreläets fönster stängs.
  1. Smartreläets seriella gränssnitt är aktiverat.