Invertera utgångar

Ett relä har två lägen:

Normalt befinner sig reläet i viloläge och sluts (drar) när ett identifikationsmedium aktiveras.

Beroende på typ av utgång (slutare eller växelkontakt) ändrar kryssrutan SR Invertsignal Smartreläets beteende:

Växelkontakt

Slutare

 • SREL
 • SREL.AV
 • SREL.W
 • SREL.G2
 • SREL.W.G2
 • SREL 3
 • SREL 3 Advanced

SREL2.G2

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiverat: Relä drar, COM ansluten till NO
 • Identifikationsmedium aktiveras inte: Relä i viloläge COM ansluten till NC

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiverat: Relä drar, kontakter anslutna
 • Identifikationsmedium aktiveras inte: Relä i viloläge, kontakter inte anslutna

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiverat: Relä i viloläge COM ansluten till NC
 • Identifikationsmedium aktiveras inte: Relä drar, COM ansluten till NO

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiverat: Relä i viloläge, kontakter inte anslutna
 • Identifikationsmedium aktiveras inte: Relä drar, kontakter anslutna
 1. Fliken Konfiguration Öppen (se Ändra inställningar för Smartrelä).
 1. Öppna menyn Avancerad konfiguration .
 2. Markera kryssrutan SR Invertsignal.
 3. Klicka på knappen Komplettera.
 4. Smartreläets fönster stängs.
 1. Smartreläets utgångar inverteras.