Använda intern och extern antenn samtidigt

Vissa Smartreläer har tillgång till en extra antenn (SREL.AV).

Normalt avaktiveras den interna antennen när Smartreläet registrerar en extern antenn.

i AXM Lite kan du dock ställa in att båda antennerna ska användas samtidigt:

  1. Fliken Konfiguration Öppen (se Ändra inställningar för Smartrelä).
  1. Öppna menyn Reläfunktioner .
  2. Avmarkera kryssrutan Inaktivera den interna antennen när du ansluter en extern antenn..
  3. Klicka på knappen Komplettera.
  4. Smartreläets fönster stängs.
  1. Smartreläets interna antenn förblir aktiv även vid anslutning av en intern antenn.