Byggnader och platser

En plats innehåller byggnader och eventuellt en helgdagslista.

En byggnad hör alltid till en plats. Därför måste det alltså finnas minst en plats i databasen. I ett nytt projekt lägger därför AXM Lite till en standardplats. Du kan ta bort den så snart du har lagt till egna platser.

Platser och byggnader är särskilt användbara för organisationen. Där för bör de inom ramen för bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) skapas före låsen (se Skapa plats och Skapa en byggnad och allokera till en plats).

Helgdagslistor och platser

I regel lägger du bara till byggnader till en plats om de faktiskt finns på platsen. Det är alltså mycket troligt att dessa byggnader omfattas av samma lagstadgade helgdagar (till exempel alla byggnader i München: För alla byggnader gäller Bayerns helgdagar).

Helgdagslistan är särskilt intressant för alla tidsstyrda lås. Av praktiska skäl är lås alltid allokerade till en byggnad som i sin tur är allokerad till en plats (obligatoriska uppgifter). Det är mödosamt att lägga till en helgdagslista i varje individuellt lås. I stället kan du allokera samma helgdagslista till alla lås i byggnader på samma plats genom att helt enkelt allokera helgdagslistan till platsen.

Helgdagslistor som är tillagda på detta sätt gäller för alla lås på platsen. I exemplet allokerades den röda helgdagslistan till plats A och den blå helgdagslistan till plats B.

Om andra helgdagar trots allt gäller för enskilda lås (oavsett orsak) kan du skriva över platsens helgdagslista i låsets egenskaper (se Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema). I exemplet allokerades en grön helgdagslista till ett lås i byggnad B3. För alla övriga lås i byggnad B3 och i övriga byggnader på plats B gäller fortsatt den blå helgdagslistan.