Skapa en byggnad och allokera till en plats

Det måste finnas minst en byggnad i databasen. I AXM Lite skapas därför en standardbyggnad. Du kan naturligtvis lägga till fler byggnader.

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen ORGANISATORISK STRUKTUR väljer du posten Byggnad .
 4. Fliken Byggnad öppnas.
 5. Klicka på knappen Ny .
 6. Fönstret för att skapa en ny byggnad öppnas.
 7. I fältet Namn anger du byggnadens namn.
 8. I fältet Förkortning anger du en förkortning för byggnaden (max. 5 tecken).
 9. I listrutan Plats väljer du den plats som byggnaden tillhör.
 10. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av byggnaden.
 11. Klicka på knappen Komplettera.
 12. Fönstret för att skapa en ny byggnad stängs.
 13. Den nya byggnaden visas i listan.