Skapa plats

Det måste finnas minst en plats i databasen. I AXM Lite skapas därför en standardplats.

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen ORGANISATORISK STRUKTUR väljer du posten Platser .
 4. Fliken Platser öppnas.
 5. Klicka på knappen Ny .
 6. Fönstret för att skapa en ny plats öppnas.
 7. I fältet Namn anger du platsens namn.
 8. I fältet Förkortning anger du en förkortning för platsen (max. 5 tecken).
 9. I listrutan Lokal tidszon anger du platsens tidszon (kan ställas in från och med AXM Classic).
 10. I listrutan Semesterlista anger du den helgdagslista som ska användas för platsen (se även Skapa och bearbeta helgdagslistor).
 11. INFO

  notice

  Helgdagslistor för lås och platser

  Du kan allokera helgdagslistor både till ett lås och till låsets plats. I detta fall används helgdagslistan i låset och helgdagslistan som hör till platsen ignoreras.

  Om helgdagslistan allokeras till platsen i stället för låset övertas platsens helgdagslista i låset. Du ser om att så är fallet genom att det står ett tillägg i fönstret till låset om att listan är överförd.

 12. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av platsen.
 13. Klicka på knappen Komplettera.
 14. Fönstret för att skapa en ny plats stängs.
 15. Den nya platsen visas i listan.