Skapa behörighetsgrupper

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Behörighetsgrupper .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Behörighetsgrupper öppnas.
 6. Klicka på knappen Ny .
 7. Fönstret för en ny behörighetsgrupp öppnas.
 8. I fältet Namn anger du ett namn på behörighetsgruppen.
 9. I fältet Beskrivning skriver du en beskrivning om du vill.
 10. Klicka på knappen Komplettera.
 11. Fönstret för den nya behörighetsgruppen stängs.
 1. Den nya behörighetsgruppen visas i listan.