Tidsomkopplingar

Med tidsomkopplingar kan du koppla in och ur låsen automatiskt.

  1. Lägg fast dagar och tidsintervall i en tidsomkoppling (se Skapa tidsomkoppling).
  2. Lägg sedan till önskade lås till denna tidsomkoppling (se Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt).
  3. Bestäm till sist önskad åtgärd för respektive lås (se Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt).

I princip gäller:

Åtgärden kan regleras mer exakt med dessa alternativ:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Auskuppeln [offen]

Låset kopplas ur:

Förblir urkopplat. Med ett behörigt identifikationsmedium kan du koppla in låset även utanför tidsintervallet för den inställda impulsvaraktigheten (Ställa in impulsvaraktighet, se Låta lås vara öppna längre, kortare eller varaktigt).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Auskuppeln [offen]

Låset kopplas ur:

Förblir urkopplat. Med ett behörigt identifikationsmedium kan du koppla in låset även utanför tidsintervallet för den inställda impulsvaraktigheten (Ställa in impulsvaraktighet, se Låta lås vara öppna längre, kortare eller varaktigt).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Einkuppeln [offen]

Låset kopplas in:

Exempel: Butik i ett inköpscentrum vars skjutdörr inte ska öppnas automatisk när inköpscentret öppnar. Butiksinnehavaren kan vara försenad på grund av köp och vill inte att butiken ska öppnas utan kontroll.

Låset förblir inkopplat under tidsintervallet.

Med ett behörigt identifikationsmedium kan du koppla ur låset även under tidsintervallet (undantag: Alternativ Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] aktiverad).

Låset förblir urkopplat tills:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Einkuppeln [offen]

Låset kopplas in:

Låset förblir inkopplat under tidsintervallet.

Med ett behörigt identifikationsmedium kan du koppla ur låset även under tidsintervallet (undantag: Alternativ Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] aktiverad).

Låset förblir urkopplat tills: