Tidsgrupper och tidscheman

Här följer ett exempel på hur tidsschema och tidsgrupp samspelar:

Utgångsläge

För enkelhetens skull består exempelföretaget av tre personer:

 1. Medarbetare
 2. Praktikant
 3. Städare

Dessutom har exempelföretaget två dörrar:

 1. Huvudingång
 2. Labb

Dessutom används följande viktiga tidsspann i exempelföretaget:

Överväganden vad gäller tidsmässiga begränsningar och behörigheter

Som ansvarsfull företagare resonerar du enligt följande:

Överväganden om:

Huvudingång

Labb

Medarbetare

Medarbetaren har tillträde till byggnaden under hela flextiden och även på helger mellan kl. 7.00 och 22.00.

Medarbetaren har tillträde till labbet under hela flextiden och även på helger mellan kl. 7.00 och 22.00.

Praktikant

Vid dåligt väder ska praktikanten inte behöva vänta utomhus på att medarbetaren kommer. Därför har praktikanten också tillträde till byggnaden under hela flextiden mellan kl. 7.00 och 22.00 på vardagar.

Labbet är en farlig arbetsplats. Av säkerhetsskäl vill du att praktikanten bara ska ha tillträde till labbet under medarbetarens uppsikt. Du begränsar därför praktikantens tillträde till labbet till medarbetarens fixtid (kl. 9.00 till 16.00).

Städare

Städaren har behörighet att komma in i byggnaden under städtiden på tisdagar och torsdagar mellan 17.00 och 19.00.

Labbet är farligt och ska därför bara vara tillgängligt för insatt personal. Det är möjligt att städpersonalen växlar och att alla inte är insatta. Därför vill du inte att städaren har tillträde till labbet överhuvudtaget.

Du noterar att det finns två dörrar där behörigheter ska styras med tre olika tider. Därför behöver du:

Nytt tidschema eller ny tidsgrupp?

Nytt tidsschema

Ny tidsgrupp

När samma identifikationsmedium ska ha behörighet till två lås vid olika tider.

Eftersom du bara kan tilldela en tidsgrupp per identifikationsmedium tilldelar du i detta fall låsen ett eget tidsschema.

Exempel: Praktikantens transponder får visserligen öppna huvudentrén mellan kl. 7.00 och 22.00 men samma transponder får bara öppna labbet mellan kl. 9.00 och 16.00.

När två identifikationsmedier ska ha behörighet till samma lås vid olika tider.

Eftersom du bara kan tilldela ett tidsschema per lås tilldelar du i detta fall identifikationsmedierna en egen tidsgrupp.

Exempel: Medarbetaren får öppna huvudentréns lås mellan kl. 7.00 och 22.00 varje dag, men praktikanten får bara öppna samma lås mellan kl. 7.00 och 22.00 på vardagar.

Schematisk bild

Huvudingång

Labb

Medarbetare

 • Medarbetarens transponder: Tidsgrupp ”medarbetare”
 • Lås huvudentré: Tidsschema ”huvudentré”
 • Tidsgrupp ”medarbetare” i tidsschema ”huvudentré” behörig dagligen mellan kl. 7.00 och 22.00

Medarbetaren kan komma in genom huvudentrén dagligen mellan kl. 7.00 och 22.00.

 • Medarbetarens transponder: Tidsgrupp ”medarbetare”
 • Lås labb: Tidsschema ”labb”
 • Tidsgrupp ”medarbetare” i tidsschema ”labb” behörig dagligen mellan kl. 7.00 och 22.00

Medarbetaren kan komma in i labbet dagligen mellan kl. 7.00 och 22.00.

Praktikant

 • Praktikantens transponder: Tidsgrupp ”praktikant”
 • Lås huvudentré: Tidsschema ”huvudentré”
 • Tidsgrupp ”praktikant” i tidsschema ”huvudentré” behörig vardagar mellan kl. 7.00 och 22.00

Praktikanten kan komma in genom huvudentrén på vardagar mellan kl. 7.00 och 22.00.

 • Praktikantens transponder: Tidsgrupp ”praktikant”
 • Lås labb: Tidsschema ”labb”
 • Tidsgrupp ”praktikant” i tidsschema ”labb” behörig vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00

Praktikanten kan komma in labbet på vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00.

Städare

 • Städarens transponder: Tidsgrupp ”städare”
 • Lås huvudentré: Tidsschema ”huvudentré”
 • Tidsgrupp ”städare” i tidsschema ”huvudentré” tisdagar och torsdagar mellan kl. 17.00 och 19.00.

Städaren kan komma in genom huvudentrén tisdagar och torsdagar mellan kl. 17.00 och 19.00.

 • Städarens transponder: Tidsgrupp ”städare”
 • Lås huvudentré: Tidsschema ”labb”
 • Tidsgrupp ”städare” aldrig behörig i tidsschema ”labb”

Städaren kan aldrig komma in i labbet.