Visa och exportera passerlista för ett lås

Med ZK-funktionen (=tillträdeskontroll) kan en logg sparas i låsen över vilka identifikationsmedier som har används (se Logga tillträden i låset (passerlista)). Sedan kan de loggade tillträdena exempelvis läsas av vid synkronisering och skrivas till databasen (se Läsa av passerlista/beträdelselista under synkronisering och Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)).

Du kan visa och exportera de passerlistor som är sparade i databasen.

INFO

notice

Visad status motsvarar senaste synkronisering.

I AXM Lite visas här den status som är sparad i databasen.

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lås synkroniserat minst en gång.
 1. Klicka på det lås som du vill visa passerlistan för.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Åtkomstlista.
 4. Fönstret växlar till fliken Åtkomstlista.
 5. Avläst passerlista visas (endast för synkroniserade lås).
 1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 2. Klicka på knappen Exportera .
 3. Explorer-fönstret öppnas.
 4. Spara den exporterade passerlistan i valfri filmapp.
 5. Explorer-fönstret stänger.
 1. Tillträdeslistan exporteras.