Skapa tidsomkoppling

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Tidsväxlar .
 7. Fliken Tidsväxlar öppnas.
 8. Klicka på knappen Ny .
 9. Fönstret för att skapa en tidsomkoppling öppnas.
 10. I fältet Namn anger du ett namn på tidsomkopplingen.
 11. I fältet Beskrivning kan du ange en beskrivning om du vill.
 12. Klicka på symbolen för att ange ett nytt intervall för tidsomkopplingen.
 13. Markera kryssrutorna för de veckodagar då låset ska kopplas in (Måndag, Tis, Mi, Gör, fre, Lördagen, , Särskild dag).
 14. I listrutorna Från och Genom anger du tidsintervallet för dessa dagar.
 15. Fastställ vid behov ytterligare intervall.
 16. Klicka på knappen Komplettera.
 17. Fönstret för att skapa en tidsomkoppling stängs.
 1. Tidsomkopplingen är skapad och visas i listan. Fortsätt i förekommande fall med Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt.