Skapa och bearbeta helgdagslistor

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Semesterlistor .
 7. Fliken Semesterlistor öppnas.
 8. Klicka på knappen Ny .
 9. Fönstret för att skapa en helgdagslista öppnas.
 10. I fältet Namn anger du ett namn på helgdagslistan.
 11. Klicka på fliken Tilldelade helgdagar.
 12. Fönstret växlar till fliken Tilldelade helgdagar.
 13. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 14. Markera alla helgdagar som du vill allokera till din helgdagslista (ctrl+musklick för att markera en, ctrl+musklick för att markera flera).
 15. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 16. Med flyttar du bara de valda helgdagarna och med flyttar du alla helgdagar som visas.
 17. De markerade helgdagarna i den vänstra kolumnen läggs till i din helgdagslista.
 18. Klicka på knappen Komplettera.
 19. Fönstret för att skapa en helgdagslista stängs.
 1. Helgdagslistan är skapad och visas i listan.

Nu kan du lägga till den skapade helgdagslistan till dina lås: Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema).