Skapa och bearbeta helgdagar

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Semester .
 7. Fliken Semester öppnas.
 8. Klicka på knappen Ny .
 9. Fönstret för att skapa en helgdag öppnas.
 10. I fältet Namn anger du ett namn på helgdagen.
 11. Om helgdagen är en semesterdag: Markera kryssrutan Semester.
 12. I fältet Datum anger du ett datum eller klicka på symbolen för att öppna en kalendervy.
 13. I listrutan Behandla som... Väljer du vilken av de möjliga dagarna i tidsschemat som ska användas för helgdagen.Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag, Särskild dag).
 14. Klicka på knappen Komplettera.
 15. Fönstret för att skapa en helgdag stängs.
 1. Helgdagen är skapad och visas i listan.