Sortera och filtrera

Stora listor och tabeller blir ofta oöverskådliga.

I AXM Lite finns därför funktioner för att sortera och filtrera information.

Sortera

  1. Klicka på en kolumn- eller radrubrik.
  2. Posterna sorteras efter denna kolumn/rubrik.
  3. Klicka på samma rubrik igen.
  4. Sorteringsordningen blir omvänd.

Filtrera

  1. I en av de visade kolumn- eller radrubrikerna klickar du på knappen .
  2. Filtermenyn öppnas.
  3. Ställ in filtret.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Filtermenyn stängs.
  6. Posterna visas filtrerade.