Ändra automatisk numrering

Numrering av personal och dörrar hanteras automatiskt i AXM Lite som standard.

Personnummer

Dörrnummer

PN-1

DC-00001

PN-2

DC-00002

PN-X

DC-XXXXX

Förkortningen PN- (Personal Number) och DC- (Door Code) kan ändras i egenskaperna till AXM Lite:

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönster med inställningar i AXM Lite öppnas.
 6. Växla till fliken Bil. Numrering.
 7. I fälten Personalenummer resp. Dörrkod anger du önskad förkortning.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönster med inställningar i AXM Lite stängs.
 1. Nya personalnummer och dörrkoder visas hädanefter med den ändrade förkortningen.
 2. Befintliga personalnummer och dörrkoder ändras inte.