Notera och återställa återlämnat identifikationsmedium (åter till förteckningen)

Ett identifikationsmedium som lämnas tillbaka till låssystemets administratörer ska tas ur drift.

Till skillnad från återställning och borttagning återställs det fysiska mediet visserligen men det finns kvar i låssystemet. I stället innehåller AXM Lite en notering om återlämnandet i identifikationsmediets historik.

Naturligtvis kan du även ta bort identifikationsmediet från låssystemet efter återställningen. Då försvinner även åtgärdslistan (historiken).

Gör så här om du vill återta ett identifikationsmedium utan att förlora åtgärdslistan:

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 1. I området Assistenter klickar du på knappen Transpondern returneras.
 2. Assistent för återlämning av identifikationsmedier öppnas.
 3. Klicka på knappen Gå till.
 4. En anmodan om att bekräfta återställning av identifikationsmediet öppnas.
 5. Klicka på knappen Ja.
 6. Anmodan om att bekräfta återställning av identifikationsmediet stängs.
 7. Identifikationsmediet återställs.
 8. En anmodan om att bekräfta borttagning av identifikationsmediet öppnas.
 9. Klicka på knappen Ingen.
 10. Anmodan om att bekräfta borttagning av identifikationsmediet stängs.
 1. Identifikationsmediet är återställt men inte borttaget.

Det genomförda återlämnandet noteras i identifikationsmediets åtgärdslista (se även Planera och logga återlämnande).