Lägga till identifikationsmedium i tidsgruppen

Det bästa är att skapa tidsgrupper först och låsen sedan (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem). Då kan du lägga till identifikationsmedierna i tidsgrupperna samtidigt som du skapar låsen (se Skapa lås).

Ett identifikationsmedium kan bara läggas till i en tidsgrupp via sina egenskaper:

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på det identifikationsmedium som ska läggas till i en tidsgrupp.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  3. Markera kryssrutan Tidsgrupp.
  4. I listrutan Tidsgrupp väljer du tidsgrupp (t.ex. Tidsgrupp).
  5. Klicka på knappen Komplettera.
  6. Identifikationsmediets fönster stängs.
  1. Identifikationsmediet har lagts till i tidsgruppen.