Skapa tidsgrupp

I princip gäller: Alla inställningar i en tidsgrupp gäller per tidsschema.

Inom en tidsgrupp kan du välja ett av tre lägen för varje tidsschema:

Auktoriserad

Alla identifikationsmedier i den här tidsgruppen är behöriga till alla lås i detta tidsschema enligt vad som anges i matrisen resp. behörighetsgrupperna.

Auktoriserad motsvarar en tidsbegränsning som kan ge behörighet alla dagar och 0–24 timmar (alltså i realiteten ingen begränsning alls), se bild:

Om du försöker spara den här tidsbegränsningen ändras läget i AXM Lite automatiskt till Zeitplan Zeitgruppe Modus: Berechtigt [offen].

Inte tillåtet

Inga identifikationsmedier i den här tidsgruppen är behöriga till några lås i tidsschemat, inte ens om de visas som behöriga i matrisen.

Inte tillåtet Motsvarar en tidsbegränsning om inte ger behörighet någon dag (alltså realiteten komplett begränsning), se bild:

Begränsa tider

Alla identifikationsmedier i den här tidsgruppen är behöriga till alla lås i detta tidsschema enligt vad som anges i matrisen resp. behörighetsgrupperna om något av de inställda tidsintervallen infaller.

Det raffinerade konceptet med tidsintervall och dagar gör det möjligt att kombinera olika intervall och dagar, till exempel:

Mer information finns under Tidsgrupper och tidscheman.

Kryssrutan Särskild dag fyller en funktion vid helgdagar. Du kan ange helgdagar och välja att behandla dem som veckodag eller specialdag. Om det aktuella datumet är en helgdag och denna helgdag ska behandlar som specialdag gäller tidsgruppen specialdagsregel (se Skapa och bearbeta helgdagar).

Du kan skapa och ställa in tidsgrupper via fönstret för tidsscheman:

 1. AXM Lite öppet.
 2. Tidsschema skapat (se Skapa tidsschema).
 3. Fönstret för tidsscheman öppet (se Skapa tidsschema).
 1. Klicka på knappen (såvida du inte ställer in den automatiskt skapade tidsgruppen).
 2. Ny tidsgrupp skapad.
 3. I fältet Namn anger du ett namn på tidsgruppen.
 4. Välj alternativet Begränsa tider.
 5. Om du vill använda den här tidsgruppen för pinkodsknappsatser: Markera kryssrutan För PinCode Keyboard.
 6. INFO

  notice

  Tidsgrupper för pinkodsknappsatser

  Pinkodsknappsatser använder G1-protokollet. Därför måste pinkodsknappsatser ha egna tidsgrupper. Dessa tidsgrupper kan bara användas för pinkodsknappsatser.

  Om du inte har aktiverat låssystemet för pinkodsknappsatser (se Aktivera pinkodsknappsatser) finns inte kryssrutan För PinCode Keyboard .

  Redan skapade tidsgrupper kan inte aktiveras för pinkodsknappsatser i efterhand.

 7. Aktivera dagarna för det första tidsintervallet (kryssrutorna Måndag, Tis, Mi, Gör, fre, Lördagen, och Särskild dag).
 8. Ställ in tiden för de markerade dagarna.
 9. Första tidsintervall fastställt.
 10. Med knappen kan du vid behov lägga till fler tidsintervall.
 11. Klicka på knappen Komplettera eller använd knappen för att lägga till fler tidsgrupper.
 1. Tidsgrupp skapad och inställd för det valda tidsschemat.

INFO

notice

Ställa in nya tidsgrupper för andra tidsscheman

Tidsgrupper är globala. En ny tidsgrupp som skapas existerar därför även i alla andra tidsscheman. Av säkerhetsskäl har är alla tidsgrupper i ett nytt tidsschema som standard inställda till läge Inte tillåtet.

 1. Växla till övriga tidsscheman när du har skapat en tidsgrupp och ställ in tidsgruppen där.
 2. Du kan naturligtvis även skapa flera tidsgrupper först och sedan ställa in dem sedan.