Visa eller dölja information i vyn

Följande beskrivning gäller för visade kolumner för lås. Raderna med identifikationsmer kan hanteras på motsvarande sätt.

 1. Matrisvyn öppen.
 1. Klicka på knappen Konfiguration.
 2. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Lite öppnas.
 3. Aktuellt visade låskolumner visas.
 4. I listrutan Tillgängliga stängningskolumner: väljer du de kolumner som ska visas i matrisen.
 5. Komplettera och ta bort kolumner med knapparna Lägg till eller Ta bort.
 6. Ändra ordningsföljden med knapparna Till toppen eller Ned.
 7. Med knappen Återställ kan du även återställa standardvyn.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Lite stängs.
 1. Kolumnerna har ändrats enligt önskemål.