Framhäva kolumner och rader i matrisen (aktivera/avaktivera hårkors)

De rutor som muspekaren befinner sig över hör till ett lås resp. ett identifikationsmedium. Som standard framhävs hela raden och hela kolumnen i färg. På så sätt hittar du snabbt motsvarande lås och identifikationsmedium. Den här funktionen kallas hårkors.

Alternativt kan du avaktivera hårkorset. I detta fall framhävs kolumnen och raden som det valda låset och identifikationsmediet tillhör, oberoende av muspekaren.

  1. Matrisvyn öppen.
  1. Klicka på knappen Konfiguration.
  2. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Lite öppnas.
  3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa hårkorset.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Fönstret med matrisinställningarna i AXM Lite stängs.
  1. Hårkorset visas inte längre.