Tidhantering

Tidshanteringen i System 3060 är mycket omfattande och erbjuder många inställningsmöjligheter. I grunden finns det två av varandra oberoende tidsfunktioner:

INFO

notice

Sommartid och vintertid

För alla tidsstyrda funktioner används och spara tid och omkopplingstidpunkter i den enhet som synkroniseringen utgår ifrån.

  1. Kontrollera före synkroniseringen att datum och tid är korrekt inställda.