Begränsa antalet poster i passerlistan i databasen

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönster med inställningar i AXM Lite öppnas.
 6. Växla till fliken Åtkomstlistor.
 7. Välj något av de tre alternativen Obegränsat, tidsmässig (max. 2 000 dagar) eller efter antal (max. 10 000 poster).
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönster med inställningar i AXM Lite stängs.
 1. Begränsningen av passerlistan har ställts in.