Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)

Synkroniseringen är dubbelriktad:

Beträdelselistor kan läsas av separat (knapp Läsa upp promenadlistan ). Alternativt kan beträdelselistor även läsas av i samband med synkronisering (se Läsa av passerlista/beträdelselista under synkronisering).

Avlästa data kan sedan visas (se exempelvis Visa batteristatus för transponder eller Visa och exportera beträdelselistan för ett identifikationsmedium.).

 1. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 2. AXM Lite öppet.
 3. Listan med identifikationsmedier eller matrisvyn öppen.
 1. Klicka på det identifikationsmedium som du vill synkronisera.
 2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 3. Klicka på knappen Synkronisera .
 4. Synkroniseringsfönstret öppnas.
 5. I listrutan Programmeringsenhet väljer du den programmeringsenhet som ska används vid synkroniseringen.
 6. Klicka på knappen Synkronisera .
 7. Identifikationsmediet synkroniseras.
 1. Identifikationsmediet är synkroniserat.