Visa utrustning och status för lås

INFO

notice

Visad status motsvarar senaste synkronisering.

I AXM Lite visas här den status som är sparad i databasen.

  1. AXM Lite öppet.
  2. Lås synkroniserat minst en gång.
  1. Klicka på det lås som du vill visa status för.
  2. Låsets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Utrustning.
  4. Fönstret växlar till fliken Utrustning.
  5. Avlästa utrustningsegenskaper visas (endast för synkroniserade lås).
  6. Klicka på fliken Stat.
  7. Fönstret växlar till fliken Stat.
  8. Avläst status visas (endast för synkroniserade lås).