Ignorera aktiverings- och förfallodatum för identifikationsmedier

I egenskaperna till identifikationsmedierna kan du fastställa om de ska aktiveras resp. avaktiveras på ett bestämt datum (se Aktivera eller avaktivera identifikationsmedium en gång vid bestämda tidpunkter (aktiverings- och förfallodatum)).

AX-lås ignorerar dessa aktiverings- och förfallodatum efter önskemål och accepterar då berörda identifikationsmedier trots detta.

 1. AXM Lite öppet.
 2. AX-baserat lås.
 1. Klicka på det lås där ljudet ska stängas av.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Konfiguration.
 4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 5. Öppna menyn AX-funktioner .
 6. Markera kryssrutan Ignorera aktiverings- eller utgångsdatum.
 7. Klicka på knappen Komplettera.
 8. Låsets fönster stängs.
 1. Låset kan även aktiveras med identifikationsmedier som inte är i sin aktiveringstidsrymd.