Låta lås vara öppna längre, kortare eller varaktigt

I fabriksinställningarna programmerar AXM Lite låsen så att de kopplas in under 5 sekunder. Du har dock även möjlighet att göra andra inställningar:

Dessutom kan du arbeta med inställningar som inte är låsrelaterade:

I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in impulsvaraktighet eller aktiverar kontinuerlig öppning:

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lås skapat.
 1. Klicka på det lås som du vill ändra öppningsvaraktigheten för.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Konfiguration.
 4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 5. Öppna menyn Stängningsfunktioner .
 6. I fältet Öppningstid (sek.) Ställer du in önskad inkopplingstid.
 7. Markera alternativt kryssrutan Fast anställningför att ställa in varaktig öppning.
 8. Klicka på knappen Komplettera
 9. Låsets fönster stängs.
 1. Låsets öppningsvaraktighet är inställd.